Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:196:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 196, 02. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 196

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
2. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Komisia

2008/C 196/01

Stanovisko Komisie z 1. augusta 2008 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo závodu na obohacovanie uránu Urenco Capenhurst Ltd v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 196/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5105 – SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) (1)

2

2008/C 196/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5142 – Bosch/Mahle/JV) (1)

2


 

III   Prípravné akty

 

KOMISIA

2008/C 196/04

Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 196/05

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 4,38 % dňa 1. augusta 2008 — Výmenný kurz eura

6

2008/C 196/06

Posledné zverejnenie dokumentov KOM iných ako návrhy právnych predpisov prijaté KomisiouÚ. v. EÚ C 194, 31.7.2008

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 196/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc (1)

8

2008/C 196/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie (1)

11


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 196/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5205 – Duferco/Mitsui/Nippon Denko/SAJV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

13

2008/C 196/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5278 – Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Citibank Private Banking Germany) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

14

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 196/11

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES – Predĺženie lehoty — Žiadosť predložená obstarávateľom

15


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top