Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:181:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 181, 18. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 181

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
18. júla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2008/C 181/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa okrem iných právnych predpisov mení a dopĺňa smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 181/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

14

2008/C 181/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5162 – Avnet/Horizon) (1)

17


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 181/04

Výmenný kurz eura

18

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 181/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc (1)

19

2008/C 181/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

20

2008/C 181/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie (1)

22

2008/C 181/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc (1)

24


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 181/09

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz chovaného lososa s pôvodom v Nórsku

25

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 181/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5231 – Bain Capital/D&M) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

28

2008/C 181/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5227 – Robert Bosch/Samsung/JV) (1)

29

2008/C 181/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5267 – Sun Capital/SCS Group) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

30


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top