Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 151, 17. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 151

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
17. júna 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

441. plenárne zasadnutie v dňoch 16. a 17. januára 2008

2008/C 151/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu“KOM(2007) 226 v konečnom znení

1

2008/C 151/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného v lekárstve alebo veterinárnom lekárstve“KOM(2007) 465 v konečnom znení – 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa zariadení spaľujúcich plynné palivá“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 633 v konečnom znení – 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 768 v konečnom znení – 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013) podľa zásady prevencia je lepšia ako liečba“KOM(2007) 539 v konečnom znení

13

2008/C 151/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy“KOM(2007) 263 v konečnom znení – 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Námorné diaľnice a ich začlenenie do logistického reťazca“

20

2008/C 151/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve“KOM(2007) 367 v konečnom znení – 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie“KOM(2007) 386 v konečnom znení

27

2008/C 151/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie)“KOM(2007) 610 v konečnom znení – 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie)“KOM(2007) 737 v konečnom znení – 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha o športe“KOM(2007) 391 v konečnom znení

36

2008/C 151/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zlepšovanie kvality vzdelávania učiteľov“KOM(2007) 392 v konečnom znení

41

2008/C 151/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Podpora plnohodnotnej účasti mladých ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a dianí v spoločnosti“KOM(2007) 498 v konečnom znení

45

2008/C 151/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti“KOM(2007) 439 v konečnom znení – 2007-152 (CNS)

50


SK

 

Top