Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:141:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 141, 07. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 141

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
7. júna 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2008/C 141/01

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 22. mája 2008, o účasti mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 141/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

4

2008/C 141/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

8

2008/C 141/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5050 – Eaton/Moeller) (1)

11

2008/C 141/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) (1)

11

2008/C 141/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5127 – Sita/Renault/Indra) (1)

12

2008/C 141/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5101 – OJSC Novolipetsk Steel/Novexco/Novex) (1)

12

2008/C 141/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5088 – Scholz Recycling/ERG/ESR) (1)

13


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2008/C 141/09

Závery Rady z 22. mája 2008 o medzikultúrnych kompetenciách

14

2008/C 141/10

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 22. mája 2008, o podpore tvorivosti a inovácie prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

17

 

Komisia

2008/C 141/11

Výmenný kurz eura

21

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 141/12

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

22


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 141/13

Výzva na predkladanie návrhov 2008 – Program Kultúra (2007 – 2013) — Vykonávanie činnosti v rámci programu: projekty viacročnej spolupráce; opatrenia na podporu spolupráce; osobitné činnosti (tretie krajiny); a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 141/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

32

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 141/15

Oznámenie – Zemepisné označenia z Kórejskej republiky

33


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top