Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:115:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 115, 09. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 115

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
9. mája 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

2008/C 115/01

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie

1

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii

13

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie

47

Protokoly

201

Prílohy

329

Vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu

335

Tabuľky zhody

361


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Táto publikácia obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj ich protokolov a príloh v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone. Obsahuje tiež vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu.

Lisabonská zmluva je v súčasnosti v štádiu ratifikácie členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými postupmi. Podľa jej článku 6 zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2009, ak budú uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uložení poslednej ratifikačnej listiny.

Táto publikácia má predbežný charakter. Do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa môže vyskytnúť viacero korigend k jednej alebo viacerým lingvistickým verziám textu, aby sa opravili prípadné chyby v Lisabonskej zmluve alebo v súčasných zmluvách.

Tento text je vydaný na účely dokumentácie a nezaväzuje inštitúcie Európskej únie.

SK

 

Top