EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 110, 01. máj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 110

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
1. mája 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2008/C 110/01

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely vynucovania práva

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 110/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

16

2008/C 110/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5084 – PARE/Acea/JV) (1)

17

2008/C 110/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5104 – Altor Fund II/Papyrus) (1)

17

2008/C 110/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4784 – Suez Environnement/SITA) (1)

18

2008/C 110/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5092 – GDF/Suez/Teesside Power) (1)

18

2008/C 110/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5061 – Renault/Russian Technologies/AvtoVaz) (1)

19


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 110/08

Výmenný kurz eura

20

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 110/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

21

2008/C 110/10

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

22


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 110/11

Výzva na prekladanie ponúk v rámci spoločného programu AAL (Ambient Assisted Living, Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní)

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 110/12

Oznámenie o platných antidumpingových opatreniach v súvislosti s dovozom polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii do Spoločenstva: zmena adresy spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna antidumpingová colná sadzba

28

2008/C 110/13

Plánované uzavretie sťažnosti 2005/4347

29


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top