EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:088:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 88, 09. apríl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 88

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
9. apríla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2008/C 088/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. apríla 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (CON/2008/15)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 088/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/Achatpublic.Com) (1)

2

2008/C 088/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5055 – Axa/Klepierre/Annecy Courier) (1)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 088/04

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 088/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

4

2008/C 088/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2204/2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (1)

8

2008/C 088/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie (1)

9


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 088/08

Štátna pomoc – Nemecko — Štátna pomoc C 7/08 (ex N 655/07) – Záručná schéma spolkovej krajiny Sasko pre úvery na prevádzkový kapitál — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

11


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top