Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:070:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 70, 15. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 70

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
15. marca 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2008/C 070/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 3. marca 2008 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (CON/2008/12)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 070/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

3

2008/C 070/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

7

2008/C 070/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4945 – Arcelor/OFZ) (1)

9


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 070/05

Výmenný kurz eura

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 070/06

Štátna pomoc – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 – Schválenie návrhu potrebných opatrení, ktorý predložila Komisia podľa článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES, členskými štátmi (podľa článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES)

11

2008/C 070/07

Dni pracovného pokoja v roku 2008

13


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Úrad pre bezpečnosť potravín

2008/C 070/08

Výzva na prejavenie záujmu o vymenovanie na pozíciu externého odborníka Vedeckého výboru Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Parma, Taliansko)

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 070/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5083 – Groupama/OTP Garancia) (1)

18

2008/C 070/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5106 – Candover/Bourne Leisure) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

19

2008/C 070/11

Zrušenie oznámenia o koncentrácii (Prípad COMP/M.4967 – Marel/SFS) (1)

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top