EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:043:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 43, 16. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 43

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. februára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 043/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 043/02

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 043/03

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

4


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2008/C 043/04

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

9

2008/C 043/05

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých sviečok, tenkých sviečok a podobných výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 043/06

Štátna pomoc – Česká republika — Štátna pomoc C 3/08 (ex NN 102/05) – Náhrada za služby vo verejnom záujme pre dopravné podniky v Juhomoravskom kraji — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

19

2008/C 043/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

27

2008/C 043/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

28

2008/C 043/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

29

2008/C 043/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

30

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 043/11

Uverejnenie žiadosti o zmenu a doplnenie podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top