Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:041:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 41, 15. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 41

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
15. februára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 041/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2008/C 041/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

4

2008/C 041/03

Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva

5

2008/C 041/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5021 – Mercapital/Carlyle/Arsys Group) (1)

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 041/05

Výmenný kurz eura

7

2008/C 041/06

Oznam pre dovozcov — Dovoz textilných výrobkov z Bangladéša do Spoločenstva

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 041/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

9


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 041/08

Štátna pomoc – Francúzsko — Štátna pomoc C 53/07 (ex NN 12/07) – Pomoc poskytnutá Obchodno-priemyselnou komorou v Pau-Béarn spoločnosti Airport Marketing Services — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

11

2008/C 041/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5031 – ACE/CICA) (1)

20

2008/C 041/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4955 – Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

21

2008/C 041/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.5024 – TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

22

2008/C 041/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5037 – Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

23

2008/C 041/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5057 – Aviva/UBI Vita) (1)

24

2008/C 041/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5059 – Crédit Agricole/POvita) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

25

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2008/C 041/15

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

26


 

Korigendum

2008/C 041/16

Korigendum k na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckých pracovných skupinách Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Parma, Taliansko) (Ú. v. EÚ C 5, 10.1.2008)

30


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top