EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:300:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 300, 12. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 300

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
12. decembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2007/C 300/01

Uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o vzdelávaní a odbornej príprave ako kľúčovej hybnej sile lisabonskej stratégie

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 300/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4817 – Aviva Italia Holding SpA/Banco Popolare Soc. Coop./Novara Assicura SpA) (1)

3

2007/C 300/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4946 – Goldman Sachs/Sintonia SpA/Sintonia) (1)

3

2007/C 300/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4947 – Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain) (1)

4

2007/C 300/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4581 – Imperial Tobacco/Altadis) (1)

4

2007/C 300/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4122 – Burda/Hachette/JV) (1)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2007/C 300/07

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 15. novembra 2007 o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov

6

 

Komisia

2007/C 300/08

Výmenný kurz eura

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 300/09

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

11

2007/C 300/10

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 94/9/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (1)

14

2007/C 300/11

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

16


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2007/C 300/12

Oznámenia o verejných výberových konaniach OHIM/AD/01-02/07 a OHIM/AST/01-02/07

21

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 300/13

Štátna pomoc – Poľsko — Štátna pomoc C 34/07 (ex N 93/206) – Zavedenie systému dane z tonáže v prospech námornej dopravy — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

22

2007/C 300/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4974 – Gores Group/Sagem Communications) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

37

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2007/C 300/15

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

38


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top