Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:290:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 290, 04. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 290

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
4. decembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2007/C 290/01

Uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o „nových zručnostiach pre nové pracovné miesta“

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 290/02

Začatie konania (vo veci COMP/M.4854 – TomTom/Tele Atlas) (1)

4

2007/C 290/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4890 – Arcelor/SFG) (1)

5

2007/C 290/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4735 – OSRAM/Sunny World) (1)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 290/05

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 4,18 % dňa 1. decembra 2007 — Výmenný kurz eura

6

2007/C 290/06

Oznámenie Komisie týkajúce sa vykonávania článku 4 nariadenia (ES) č. 552/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1)

7

2007/C 290/07

Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie vydané na 138. zasadnutí 13. marca 2006 k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa prípadu COMP/M.3975 – Cargill/Degussa

8

2007/C 290/08

Záverečná správa vyšetrovateľav prípade COMP/M.3975 – Cargill/Degussa (podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

9

2007/C 290/09

Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie, predložené na 152. zasadnutí výboru 2. júla 2007, k návrhu rozhodnutia, ktoré sa týka veci COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France

10

2007/C 290/10

Záverečná správa vyšetrovateľa vo veci COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France (podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 290/11

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

12

2007/C 290/12

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady 89/106/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1)

15


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2007/C 290/13

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu siedmeho rámcového programu ES pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity

43

2007/C 290/14

F-Aurillac: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi Aurillacom a Parížom (Orly) — Oznámenie o verejnom výberovom konaní vyhlásenom Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s udelením oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby

44


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top