Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:283:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 283, 24. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 283

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
24. novembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 283/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 269, 10.11.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 283/02

Vec C-351/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. septembra 2007 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo] – Ikea Wholesale Ltd/Commissioners of Customs & Excise (Dumping — Dovozy bavlnenej posteľnej bielizne pochádzajúcej z Egypta, Indie a Pakistanu — Nariadenie (ES) č. 2398/97 — Nariadenie (ES) č. 1644/2001 — Nariadenie (ES) č. 160/2002 — Nariadenie (ES) č. 696/2002 — Odporúčania a rozhodnutia orgánu na urovnávanie sporov WTO — Právne účinky — Nariadenie (ES) č. 1515/2001 — Retroaktivita — Vrátenie zaplateného cla)

2

2007/C 283/03

Spojené veci C-208/06 a C-209/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. septembra 2007 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Kamkordéry)

3

2007/C 283/04

Vec C-4/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica Rady 2003/110/ES — Pomoc v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu — Neprebratie v stanovenej lehote)

3

2007/C 283/05

Vec C-5/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 27. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/ES — Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

4

2007/C 283/06

Vec C-93/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 27. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/35/ES — Životné prostredie — Účasť verejnosti na vypracovaní určitých plánov a programov — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

4

2007/C 283/07

Vec C-115/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/27/ES — Zvláštne liečivá — Lieky na humánne použitie — Neprebratie v stanovenej lehote)

5

2007/C 283/08

Vec C-117/07: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/28/ES — Zásady a podrobné usmernenia pre správnu klinickú prax týkajúcu sa skúmaných liekov humánnej medicíny — Požiadavky pre udelenie povolenia na výrobu a dovoz týchto liekov — Neprebratie v stanovenej lehote)

5

2007/C 283/09

Vec C-321/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Mannheim (Nemecko) 12. júla 2007 – Trestné konanie proti Karl Schwarz

6

2007/C 283/10

Vec C-372/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2007 – Nicole Hassett a Cheryl Doherty a The Medical Defence Union Limited a MDU Services Limited/Raymond Howard a Brian Davidson

6

2007/C 283/11

Vec C-377/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 8. augusta 2007 – STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim

7

2007/C 283/12

Vec C-383/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 10. augusta 2007 – M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg

7

2007/C 283/13

Vec C-384/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 13. augusta 2007 – Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

8

2007/C 283/14

Vec C-386/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 14. augusta 2007 – Hospital Consulting Srl, ATI HC, Kodak SpA, Tecnologie Sanitarie SpA/Esaote SpA, ATI, Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA, Draeger Medica Italia SpA, Officina Biomedica Divisione Servizi SpA

8

2007/C 283/15

Vec C-387/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Ancona (Taliansko) 13. augusta 2007 – MI. VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata

9

2007/C 283/16

Vec C-388/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 9. augusta 2007 – The Queen on the application of the Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory Reform

9

2007/C 283/17

Vec C-389/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Spojené kráľovstvo) 10. augusta 2007 – Azlan Group plc/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

10

2007/C 283/18

Vec C-390/07: Žaloba podaná 17. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

10

2007/C 283/19

Vec C-394/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d'appello di Milano (Taliansko) 22. augusta 2007 – Marco Gambazzi/DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

11

2007/C 283/20

Vec C-398/07 P: Odvolanie podané 28. augusta 2007: Waterford Wedgwood plc proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. júna 2007 vo veci T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

12

2007/C 283/21

Vec C-402/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 30. augusta 2007 – Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH

12

2007/C 283/22

Vec C-403/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 31. augusta 2007 – Metherma GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Düsseldorf

13

2007/C 283/23

Vec C-404/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fövárosi Bíróság (Maďarská republika) 27. augusta 2007 – Trestné konanie začaté zo strany subsidiárneho súkromného trestného žalobcu Katz György proti Sós István Roland

13

2007/C 283/24

Vec C-407/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 5. septembra 2007 – Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën

13

2007/C 283/25

Vec C-408/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 5. septembra 2007 – Brigitte Ruf, rod. Elsässer, a Gertrud Elsässer, rod. Sommer/Európska centrálna banka (ECB), Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, vedľajší účastník konania: Mesto Frankfurt nad Mohanom

14

2007/C 283/26

Vec C-409/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Gießen (Nemecko) 3. septembra 2007 – Avalon Service-Online-Dienste GmbH/Wetteraukreis

14

2007/C 283/27

Vec C-410/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Gießen (Nemecko) 3. septembra 2007 – Olaf Amadeus Wilhelm Happel/Wetteraukreis

14

2007/C 283/28

Vec C-411/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 7. septembra 2007 – X B.V./Staatssecretaris van Financiën

15

2007/C 283/29

Vec C-413/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Nemecko) 10. septembra 2007 – Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider/Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

15

2007/C 283/30

Vec C-415/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Nocera Inferiore (Taliansko) 10. septembra 2007 – Lodato Gennaro & C. SpA/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

16

2007/C 283/31

Vec C-416/07: Žaloba podaná 11. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

16

2007/C 283/32

Vec C-418/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 12. septembra 2007 – Société Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

18

2007/C 283/33

Vec C-419/07: Žaloba podaná 12. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

18

2007/C 283/34

Vec C-422/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

19

2007/C 283/35

Vec C-424/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

19

2007/C 283/36

Vec C-426/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (Poľsko) 14. septembra 2007 – Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

20

2007/C 283/37

Vec C-432/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Nemecko) 18. septembra 2007 – Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz/Air France SA

21

2007/C 283/38

Vec C-438/07: Žaloba podaná 19. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

21

2007/C 283/39

Vec C-441/07 P: Odvolanie podané 26. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-170/06, Alrosa Company Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev

22

2007/C 283/40

Vec C-442/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) 27. septembra 2007 – Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“

23

2007/C 283/41

Vec C-444/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (Poľská republika) 27. septembra 2007 – MG Produd Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni/Hauptzollamt Saarbrücken

23

2007/C 283/42

Vec C-448/07 P: Odvolanie podané 27. septembra 2007: Ayuntamiento de Madrid a Madrid Calle 30, S.A. proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 12. júla 2007 vo veci T-177/06, Ayuntamiento de Madrid a Madrid Calle 30, S.A./Komisia Európskych spoločenstiev

23

2007/C 283/43

Vec C-449/07: Žaloba podaná 3. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

24

 

Súd prvého stupňa

2007/C 283/44

Vec T-474/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. októbra 2007 – Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Organické peroxidy — Rozhodnutie zamietajúce žiadosť o odstránenie niektorých pasáží zo zverejneného konečného znenia rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Sprístupnenie informácií týkajúcich sa žalobkyne prostredníctvom zverejnenia rozhodnutia, ktoré jej nebolo určené — Článok 21 nariadenia č. 17 — Profesijné tajomstvo — Článok 287 ES — Prezumpcia neviny — Zrušenie“)

25

2007/C 283/45

Vec T-481/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. októbra 2007 – Advance Magazine Publishers/ÚHVT – J. Capela & Irmãos (VOGUE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VOGUE — Skoršia vnútroštátna slovná ochranná známka VOGUE Portugal — Prvky predložené prvýkrát v konaní pred odvolacím senátom — Rozsah skúmania odvolacím senátom“)

25

2007/C 283/46

Vec T-460/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. októbra 2007 – Bang & Olufsen/ÚHVT (Tvar reproduktora) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar reproduktora — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

26

2007/C 283/47

Vec T-185/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. septembra 2007 – Lancôme/ÚHVT – Baudon (AROMACOSMETIQUE) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o neplatnosť — Slovná ochranná známka AROMACOSMETIQUE — Skoršia slovná vnútroštátna ochranná známka AROMACOSMETIQUE — Neplatnosť skoršej slovnej vnútroštátnej ochrannej známky — Zastavenie konania“)

26

2007/C 283/48

Vec T-35/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. septembra 2007 – Honig-Verband/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1854/2005 — Chránené zemepisné označenia — ‚Miel de Provence‘ — Všeobecne platný akt — Nedostatok osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

27

2007/C 283/49

Vec T-28/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. septembra 2007 – Fels-Werke a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán Nemecka pre prideľovanie emisných kvót skleníkových plynov na obdobie od roku 2008 do roku 2012 — Zamietavé rozhodnutie Komisie — Nedostatok osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

27

2007/C 283/50

Vec T-211/07 R: Uznesenie sudcu na účely nariadenia predbežných opatrení zo 14. septembra 2007 – AWWW/FEACVT („Verejné zákazky — Zadávacie konanie Spoločenstva — Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Nedostatok naliehavosti“)

28

2007/C 283/51

Vec T-257/07 R: Uznesenie sudcu príslušného na nariadenie predbežných opatrení z 28. septembra 2007 – Francúzsko/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Politika hygieny — Nariadenie (ES) č. 999/2001 — Eradikácia niektorých prenosných spongiformných encefalopatií — Nariadenie (ES) č. 727/2007 — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni iuris — Naliehavosť — Zváženie záujmov“)

28

2007/C 283/52

Vec T-292/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 13. septembra 2007 – Berliner Institut fürVergleichende Sozialforschung/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Neexistencia žaloby vo veci samej — Neprípustnosť“)

28

2007/C 283/53

Vec T-312/07: Žaloba podaná 24. júla 2007 – Dimos Peramatos/Komisia

29

2007/C 283/54

Vec T-350/07: Žaloba podaná 7. septembra 2007 – FMC Chemical a iní/Komisia

29

2007/C 283/55

Vec T-351/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – SOMM/ÚHVT

30

2007/C 283/56

Vec T-358/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Publicare Marketing Communications/ÚHVT (Publicare)

30

2007/C 283/57

Vec T-359/07 P: Odvolanie podané 19. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. júla 2007 vo veci F-26/06, Bertolete a i./Komisia

31

2007/C 283/58

Vec T-360/07 P: Odvolanie podané 19. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. júla 2007 vo veci F-24/06, Abarca Montiel a i./Komisia

31

2007/C 283/59

Vec T-361/07 P: Odvolanie podané 19. júla 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. júla 2007 vo veci F-25/06, Ider a i./Komisia

32

2007/C 283/60

Vec T-364/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Thomson Sales Europe/Komisia

32

2007/C 283/61

Vec T-365/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Traxdata France/ÚHVT – Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)

33

2007/C 283/62

Vec T-366/07: Žaloba podaná 24. septembra 2007 – Procter & Gamble/ÚHVT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)

34

2007/C 283/63

Vec T-367/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Dow AgroSciences a iní/Komisia

34

2007/C 283/64

Vec T-368/07: Žaloba podaná 26. septembra 2007 – Litva/Komisia

35

2007/C 283/65

Vec T-370/07: Žaloba podaná 26. septembra 2007 – Patrick Holding/ÚHVT – Cassera (Patrick Exlusive)

36

2007/C 283/66

Vec T-372/07: Žaloba podaná 24. septembra 2007 – Dimos Kerateas/Komisia

36

2007/C 283/67

Vec T-373/07: Žaloba podaná 27. septembra 2007 – EOS/ÚHVT (PrimeCast)

37

2007/C 283/68

Vec T-374/07: Žaloba podaná 22. septembra 2007 – Pachtitis/Komisia a EPSO

37

2007/C 283/69

Vec T-379/07: Žaloba podaná 3. októbra 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

38

2007/C 283/70

Vec T-380/07: Žaloba podaná 25. septembra 2007 – Kaloudis/ÚHVT – Fédération Française de Tennis (Roland Garros SPORTSWEAR)

39

2007/C 283/71

Vec T-381/07: Žaloba podaná 27. septembra 2007 – Taliansko/Komisia

39

2007/C 283/72

Vec T-382/07: Žaloba podaná 5. októbra 2007 – Francúzsko/Rada

40

2007/C 283/73

Vec T-388/07: Žaloba podaná 10. októbra 2007 – Comune di Napoli/Komisia

40

2007/C 283/74

Spojené veci T-2/05, T-3/05, T-49/05, T-118/05 a T-119/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. septembra 2007 – ReckittBenckiser/ÚHVT

41

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 283/75

Vec F-85/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. októbra 2007 – Bellantone/Dvor audítorov (Verejná služba — Úradníci — Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka — Výpoveď — Odchodné — Diéty — Majetková ujma)

42

2007/C 283/76

Vec F-12/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. septembra 2007 – O'connor/Komisia (Verejná služba — Ostatní zamestnanci — Po sebe nasledujúce zmluvy dočasného, pomocného a zmluvného zamestnanca — Maximálna doba priznania príspevku v nezamestnanosti — Prípustnosť)

42

2007/C 283/77

Vec F-17/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. októbra 2007 – Pouzol/Dvor audítorov (Verejná služba — Úradníci — Dôchodok — Prevod práv na starobný dôchodok nadobudnutých pred vznikom služobného pomeru v Spoločenstvách — Neprípustnosť)

43

2007/C 283/78

Vec F-63/07: Žaloba podaná 26. júna 2007 – Patsarika/Cedefop

43

2007/C 283/79

Vec F-92/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Evraets/Komisia

44

2007/C 283/80

Vec F-93/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Acosta Iborra a i./Komisia

44

2007/C 283/81

Vec F-94/07: Žaloba podaná 21. septembra 2007 – Rebizant a i./Komisia

45

2007/C 283/82

Vec F-97/07: Žaloba podaná 24. septembra 2007 – De Fays/Komisia

45

2007/C 283/83

Vec F-104/07: Žaloba podaná 8. októbra 2007 – Hoppenbrouwers/Komisia

46


 

Korigendum

2007/C 283/84

Oprava oznámenia v Úradnom vestníku EÚ T-68/03 (Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2007, s. 22)

47


SK

 

Top