EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 27. október 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
27. októbra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2007/C 255/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokračovaní pracovného programu pre lepšiu implementáciu smernice o ochrane údajov

1

2007/C 255/02

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu rozhodnutia Rady o Európskom policajnom úrade (EUROPOL), (KOM(2006) 817, konečné znenie)

13


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 255/03

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

22

2007/C 255/04

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

24

2007/C 255/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4889 – Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) (1)

31

2007/C 255/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4885 – Ineos/Nova/JV) (1)

31

2007/C 255/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4836 – CVC/Univar) (1)

32

2007/C 255/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4822 – Advent International/Takko Holding) (1)

32


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 255/09

Výmenný kurz eura

33

2007/C 255/10

Stanovisko Poradného výboru na obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 415. zasadnutí dňa 11. septembra 2006 k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa veci COMP/C.38.121 – Tvarovky

34

2007/C 255/11

Stanovisko Poradného výboru na obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 416. zasadnutí dňa 18. septembra 2006 k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa veci COMP/F/C.38.121 – Tvarovky

34

2007/C 255/12

Stanovisko zástupcov štátov EZVO o predbežnom návrhu rozhodnutia týkajúceho sa veci COMP/C.38.121 – Tvarovky (Zasadnutie dňa 11. septembra 2006 Poradného výboru ES na obmedzujúce postupy a dominantné postavenie)

35

2007/C 255/13

Záverečná správa vyšetrovateľa o postupe vo veci COMP/38.121 – Tvarovky (podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

36


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2007/C 255/14

F-Castres: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi letiskami Castres (Mazamet) a Paríž (Orly) — Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s udelením oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby

38

2007/C 255/15

F-Castres: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi letiskami Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) na jednej strane a medzi letiskami Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry) na druhej strane — Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s udelením oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby

42

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 255/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4911 – Goldman Sachs/LOMO) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

45

2007/C 255/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

46

2007/C 255/18

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4899 – SCB/Süd-Chemie) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

47

2007/C 255/19

Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/… z […] ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 773/2004, pokiaľ ide o vedenie konaní o urovnaní v prípadoch kartelov (1)

48

2007/C 255/20

Návrh Oznámenia Komisie […] o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov (1)

51

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2007/C 255/21

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

58


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top