Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:103:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 103, 08. máj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 103

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
8. mája 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2007/C 103/01

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (šiesty ERF) za rozpočtový rok 2005

1

2007/C 103/02

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2005

2

2007/C 103/03

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2005

3

2007/C 103/04

Odporúčanie Rady z 19. marca 2007 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2005

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 103/05

Výmenný kurz eura

5

2007/C 103/06

Obnovenie členstva Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 103/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

7

2007/C 103/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

11

2007/C 103/09

Zmena a doplnenie povinností verejnej služby uložených na poskytovanie niektorých pravidelných leteckých služieb na území autonómnej oblasti Azorských ostrovov (1)

14


 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2007/C 103/10

Oznámenie o začatí preskúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení, ktoré sa uplatňujú pri dovoze kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

15

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2007/C 103/11

Uverejnenie žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top