Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:054:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 54, 09. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 54

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
9. marca 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 054/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4539 – TPG/Silver Lake/Sabre) (1)

1

2007/C 054/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4515 – CSN/CORUS) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 054/03

Výmenný kurz eura

2

2007/C 054/04

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na jeho 143. zasadnutí 28. júla 2006 k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa prípadu č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen — Spravodajca: Francúzsko

3

2007/C 054/05

Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21)

4


 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2007/C 054/06

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

5

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 054/07

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Nîmes“)  (1)

8

2007/C 054/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4591 – Weather Investments/Hellas Telecommunications) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

10

2007/C 054/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4577 – Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

11

2007/C 054/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4576 – AVR/Van Gansewinkel) (1)

12

2007/C 054/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4594 – OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business)) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top