EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 27, 07. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 27

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
7. februára 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania, usmernenia a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2007/C 027/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 18. decembra 2006 k návrhu smernice, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice Spoločenstva v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (CON/2006/60)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 027/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4426 – Sabic/Huntsman Petrochemicals UK) (1)

17

2007/C 027/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4519 – Lagardère/Sportfive) (1)

17

2007/C 027/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4415 – Motorola/Symbol) (1)

18


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 027/05

Výmenný kurz eura

19

2007/C 027/06

Oznámenie Komisie, týkajúce sa dátumu začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu na zabezpečenie diagonálnej kumulácie medzi Spoločenstvom, Alžírskom, Egyptom, Faerskými ostrovmi, Islandom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Nórskom, Švajčiarskom (vrátane Lichtenštajnska), Sýriou, Tuniskom, Tureckom a západným brehom Jordánu a pásmom Gazy

20

 

Európsky ombudsman
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2007/C 027/07

Memorandum o porozumení medzi Európskym ombudsmanom a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

21

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2007/C 027/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

24


 

V   Oznamy

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 027/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4456 – Mahle/Dana EPG) (1)

25

2007/C 027/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4541 – Bridgepoint/Rodenstock) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

26

2007/C 027/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4565 – Cerberus/BAWAG) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top