EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 298, 08. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
8. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 298/1

Rozhodnutie Rady z 7. novembra 2006, o pozícii Spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v otázke predĺženia platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994

1

2006/C 298/2

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006, ktorým sa nahrádza náhradník riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

2

2006/C 298/3

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o účinnosti a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave

3

2006/C 298/4

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006, ktorým sa nahrádza jeden člen a jeden náhradník riadiacej rady Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

7

2006/C 298/5

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) (Preskúmanie záverov Rady z 15. novembra 2004)

8

 

Komisia

2006/C 298/6

Výmenný kurz eura

12

2006/C 298/7

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

13

2006/C 298/8

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

14

2006/C 298/9

Oznámenie Komisie o úrokových sadzbách súvisiacich s vrátením štátnej pomoci a referenčných a diskontných sadzbách v súčasnosti platných pre 25 členských štátov s účinnosťou od 1. septembra 2006— Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 ) a v súlade s oznámením Komisie o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb ( Ú. v. EÚ C 273, 9.9.1997, s. 3 )

15

2006/C 298/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii — Prípad č. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

16

2006/C 298/11

Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch ( 1 )

17

2006/C 298/12

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top