EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:229:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 229, 22. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 229

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
22. septembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Návrhy právnych aktov

 

Výbor regiónov

 

65. plenárne zasadnutie 14. – 15. júna 2006

2006/C 229/1

Stanovisko Výboru regiónov zo 14. júna 2006 na tému oznámenia Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Presadzovanie trvalo udržateľného využívania zdrojov: tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania“ a na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade“

1

2006/C 229/2

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých vozidiel v cestnej doprave“

18

2006/C 229/3

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie“

21

2006/C 229/4

Stanovisko Výboru regiónov na tému Oznámenie Európskej komisie „Uplatňovanie Lisabonského programu Spoločenstva: politický rámec pre posilnenie spracovateľského priemyslu v EÚ – k integrovanejšiemu konceptu priemyselnej politiky“

29

2006/C 229/5

Stanovisko Výboru regiónov na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť

34

2006/C 229/6

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Tretí balík opatrení pre bezpečnosť námornej dopravy“

38

2006/C 229/7

Stanovisko Výboru regiónov na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov na tému „i2010: digitálne knižnice“

51

2006/C 229/8

Stanovisko Výboru regiónov na tému Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Realizácia Lisabonského programu Spoločenstva Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť“

53

2006/C 229/9

Stanovisko Výboru regiónov na tému uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane menšín a politikách boja proti diskriminácii v rozšírenej Európe

57

2006/C 229/10

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Príspevok Komisie k obdobiu hodnotenia a po ňom: Plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu“ a „Biela kniha o európskej komunikačnej politike“

67


SK

 

Top