EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 194, 18. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 194

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
18. augusta 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2006/C 194/1

Výmenný kurz eura

1

2006/C 194/2

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky ( 1 )

2

2006/C 194/3

Štátna pomoc — Slovinsko — Štátna pomoc č. C 20/2006 (ex NN 30/2006) — Údajná štátna pomoc pre Novoles Stražu — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

22

2006/C 194/4

Štátna pomoc — Slovinsko — Štátna pomoc č. C 19/2006 (ex NN 29/2006) — Údajná štátna pomoc pre Javor Pivku — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

26

2006/C 194/5

Štátna pomoc — Slovenská republika — Štátna pomoc č. C 21/2006 (ex N 635/2005) — Regionálna pomoc lodeniciam Slovenské lodenice Komárno — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

30

2006/C 194/6

Štátna pomoc — Nemecko — Štátna pomoc C 25/2006 (ex E 1/2006) — Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 — Neprijatie primeraných opatrení členským štátom — Začatie konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES ( 1 )

35

2006/C 194/7

Oznámenie o úprave niektorých súm stanovených v smerniciach o životnom a neživotnom poistení podľa inflácie

38

2006/C 194/8

Reorganizačné opatrenia — Rozhodnutie o reorganizačnom opatrení vo veci Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

39

2006/C 194/9

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4207 —– Campina/Fonterra Co-operative Group/JV) ( 1 )

40


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2006/C 194/10

Výzva na predkladanie návrhov — GR EAC č. 45/06 — Udeľovanie príspevkov na zriadenie a rozvoj základní a opatrení na podporu mobility učňov a mladých ľudí v rámci počiatočnej odbornej prípravy (IVT)

41


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top