EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:163:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 163, 14. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 163

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
14. júla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2006/C 163/1

Výmenný kurz eura

1

2006/C 163/2

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie (1)

2

2006/C 163/3

Jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (KN) (Zatrieďovanie tovarov)

3

2006/C 163/4

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Lons-le-Saunier“)  (1)

4

2006/C 163/5

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (2)

6

 

Európska centrálna banka

2006/C 163/6

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. júla 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k dvom navrhovaným rozhodnutiam Rady o výmennom, pomocnom a školiacom programe na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2006/35)

7

2006/C 163/7

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. júla 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prepočítavacích kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (CON/2006/36)

10


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top