Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 88, 11. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 88

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
11. apríla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

424. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. februára 2006

2006/C 088/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúci akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013)“KOM(2005) 115, konečné znenie 2005-0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach“KOM(2005) 305, konečné znenie – 2005/0126 (COD)

7

2006/C 088/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha železničných staníc v aglomeráciách a mestách rozšírenej Európskej únie“

9

2006/C 088/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o veterinárnych požiadavkách pre živočíchy akvakultúry a produkty z nich a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov a návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku“KOM(2005) 362, konečné znenie – 2005/0153 a 2005/0154 CNS

13

2006/C 088/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: — „Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného programu ‚Solidarita a riadenie migračných tokov’“ — „Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje fond pre riadenie vonkajších hraníc na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu ‚Solidarita a riadenie migračných tokov’“ — „Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013 ako súčasť všeobecného programu ‚Solidarita a riadenie migračných tokov’“ — „Návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre riadenie návratov na obdobie rokov 2008 – 2013 ako súčasť všeobecného programu ‚Solidarita a riadenie migračných tokov’“(KOM(2005) 123, konečné znenie – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 2005/0049 (COD))

15

2006/C 088/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility“KOM(2005) 450, konečné znenie – 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o implementácii, výsledkoch a celkovom zhodnotení Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím 2003“KOM(2005) 486, konečné znenie

22

2006/C 088/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, ktorým sa otvára diskusia o prístupe Spoločenstva k schémam udeľovania environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev“KOM(2005) 275, konečné znenie

27

2006/C 088/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch hospodárskych a sociálnych záujmových skupín Európskej únie“

32

2006/C 088/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné práva – Návrh rozhodnutia Rady o splnomocnení Agentúry Európskej únie pre základné práva na výkon činností v oblastiach uvedených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii“KOM(2005) 280, konečné znenie – 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Reprezentatívnosť európskych organizácií občianskej spoločnosti v rámci občianskeho dialógu“

41

2006/C 088/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vytvorenie jednotného konsolidovaného daňového základu pre zdaňovanie podnikov v EÚ“

48

2006/C 088/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Energetická účinnosť“

53

2006/C 088/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu“KOM(2005) 87, konečné znenie 2005-0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Posilnenie hospodárskeho riadenia – reforma Paktu stability a rastu“

68

2006/C 088/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Všeobecné usmernenia pre hospodársku politiku na roky 2005 – 2008“

76

2006/C 088/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi Európskou úniou a Mexikom“

85


SK

 

Top