EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:082:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 82, 05. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 82

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
5. apríla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2006/C 082/1

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Grécka na roky 2005 – 2008

1

2006/C 082/2

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Nemecka na roky 2005 – 2009

6

2006/C 082/3

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Španielska na roky 2005 – 2008

10

2006/C 082/4

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Francúzska na roky 2005 – 2009

14

2006/C 082/5

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Írska na roky 2005 – 2008

19

2006/C 082/6

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Talianska na roky 2005 – 2009

23

2006/C 082/7

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Holandska na roky 2005 – 2008

27

2006/C 082/8

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému programu stability Portugalska na roky 2005 – 2009

31

2006/C 082/9

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Cypru na roky 2005 – 2009

36

2006/C 082/10

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Litvy na roky 2005 – 2008

40

2006/C 082/11

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Malty na roky 2005 – 2008

44

2006/C 082/12

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Poľska na roky 2005 – 2008

48

2006/C 082/13

Stanovisko Rady zo 14. marca 2006 k aktualizovanému konvergenčnému programu Spojeného kráľovstva na roky 2005/2006 – 2010/2011

52

 

Komisia

2006/C 082/14

Výmenný kurz eura

57

2006/C 082/15

Zrušenie oznámenia o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4162 — Merck/Schering) ( 1 )

58

2006/C 082/16

Informačný postup — Technické pravidlá ( 1 )

59

2006/C 082/17

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom v Rusku

64

2006/C 082/18

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie ( 1 )

66

2006/C 082/19

Štátna pomoc — Taliansko — Štátna pomoc C 34/2005 (ex N 113/2005) — Legge Regionale n. 17/2004 Art. 60 — Regione Sicilia — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES ( 1 )

71


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top