EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:046:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 46, 24. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 46

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
24. februára 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2006/C 046/1

Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: „Európsky konsenzus“

1

 

Komisia

2006/C 046/2

Výmenný kurz eura

20

2006/C 046/3

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. januára 2006 do 31. januára 2006(Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004)

21

2006/C 046/4

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečív od 1. januára 2006 do 31. januára 2006(Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice 2001/82/ES)

25

2006/C 046/5

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov (1)

28

2006/C 046/6

Predĺženie a zmena záväzkov služby vo verejnom záujme uložených na pravidelné letecké dopravné služby v rámci Grécka v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2408/92 (1)

29

2006/C 046/7

Oznam o podaní žiadosti o povolenie na geotermický prieskum

31

2006/C 046/8

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4103 — EnBW/SWD) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

32


 

Korigendum

2006/C 046/9

Oprava súhrnu rozhodnutí Spoločenstva, ktorými sa povoľuje uvádzanie liečivých prípravkov na trh od 20. novembra 2005 do 30. novembra 2005(Ú. v. EÚ C 334, 30.12.2005)

33


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top