EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:331:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 331, 28. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 331

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
28. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 331/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 331/2

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

2

2005/C 331/3

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov — Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Claracq“  ( 1 )

6

2005/C 331/4

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o rozšírenie výlučného povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Lavignolle“)  ( 1 )

8

2005/C 331/5

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Etampes“ a „povolenie Malesherbes“)  ( 1 )

9

2005/C 331/6

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L3 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

11

2005/C 331/7

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku Q14 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

12

2005/C 331/8

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v oblasti Oosterwolde na holandskom území ( 1 )

13

2005/C 331/9

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P8 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

14

2005/C 331/10

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P5 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

15

2005/C 331/11

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku P4 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

16

2005/C 331/12

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M11 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

17

2005/C 331/13

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M10 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

18

2005/C 331/14

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na ťažbu uhľovodíkov v bloku M8 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

19

2005/C 331/15

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku L1b holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

20

2005/C 331/16

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F14 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

21

2005/C 331/17

Výzva na podávanie žiadostí o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku F18 holandského kontinentálneho šelfu ( 1 )

22

2005/C 331/18

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4083 — ABN Amro Capital France/L Capital/Sanutri) ( 1 )

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top