Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 325, 22. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 325

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
22. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 325/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 325/2

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES — Predĺženie lehoty — Žiadosť členského štátu

2

2005/C 325/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV) ( 1 )

3

2005/C 325/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4065 — BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

4

2005/C 325/5

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4075 — Providence/Carlyle/Com Hem) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

5

2005/C 325/6

Informácie o sťažnosti č. 2005/4347

6

2005/C 325/7

Oznámenie Komisie o pravidlách prístupu k dokumentácii Komisie v prípadoch podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES, článkov 53, 54 a 57 Zmluvy o EHP a nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 1 )

7

2005/C 325/8

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

16

2005/C 325/9

Oznámenie Komisie — Protihodnoty prahov smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES

17

2005/C 325/10

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu syntetických strižných vlákien z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Saudskej Arábii, Bielorusku, Austrálii, Indonézii, Thajsku, Kórejskej republike a Indii

20

2005/C 325/11

Oznámenie Komisie členským štátom, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie podľa článku 93 ods. 1 Zmluvy o ES, ktorým sa uplatňujú články 92 a 93 Zmluvy na krátkodobé poistenie vývozných úverov

22

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

Dozorný orgán EZVO

2005/C 325/12

Zoznam prírodných minerálnych vôd na Islande a v Nórsku podľa článku 1 smernice Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd

24


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 325/13

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ — Tematická priorita/doména: Technológie informačnej spoločnosti (IST) — Označenie výzvy: FP6-2005-IST-6 — Označenie výzvy: FP6-2002-IST-C

25

2005/C 325/14

Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci špecifického programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ — Hlavná tematická oblasť: „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“ — Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5A

29

2005/C 325/15

Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja (RTD) v rámci špecifického programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ — Hlavná tematická oblasť: „Podpora politík a predvídanie vedeckých a technologických potrieb“ — Identifikátory výzvy: FP6-2005-SSP-5B-Influenza

35

2005/C 325/16

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

40


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top