EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:288:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 288, 19. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 288

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
19. novembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 288/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 288/2

Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie 2001/462/ES, ESUO z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Úradný vestník ES L 162, 19.6.2001, s. 21 )  ( 1 )

2

2005/C 288/3

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie predložené na jeho 130. zasadaní dňa 26. novembra 2004 týkajúce sa predbežného návrhu rozhodnutia v prípade COMP/M.3440-EDP/ENI/GDP ( 1 )

3

2005/C 288/4

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

5

2005/C 288/5

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4006 — Crédit Agricole/Banca Intesa/Nextra Investment Management) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

9

2005/C 288/6

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4039 — Arrow/DNS) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

10

2005/C 288/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4022 — Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

11

2005/C 288/8

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4003 — Ericsson/Marconi) ( 1 )

12

2005/C 288/9

Štátna pomoc — Spojené kráľovstvo — Štátna pomoc č. C 36/2005 (ex N 373/2005 a CP 255/2005) — Spojené kráľovstvo — Investbx — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

13


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 288/10

Výzva na predkladanie návrhov INFSO-MEDIA 11/2005 — MEDIA — vzdelávanie (2001 – 2006)

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top