EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:274:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 274, 05. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 274

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
5. novembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 274/1

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 2,06 % dňa 1. novembra 2005 — Výmenný kurz eura

1

2005/C 274/2

Informačný postup — Technické pravidlá (1)

2

2005/C 274/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) — Prípad vhodný na zjednodušený postup (1)

8

2005/C 274/4

Stanovisko Komisie zo 4. novembra 2005 k plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Sizewell A v Spojenom kráľovstve, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

9

2005/C 274/5

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

10

2005/C 274/6

Štátna pomoc — Poľsko — Štátna pomoc č. C 21/2005 (ex PL45/04) — Kompenzácia pre Poczta Polska za vykonávanie univerzálnych poštových služieb — Štátna pomoc č. C 22/2005 (ex PL49/04) — Pomoc pre Poczta Polska na investíciu súvisiacu s poskytovaním univerzálnych poštových služieb — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

14


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 274/7

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

20

2005/C 274/8

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín

22

2005/C 274/9

Zmena oznámenia o verejnej súťaži na poskytnutie vývoznej náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín (Ú. v. EÚ C 166, 7.7.2005)

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top