Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 14. október 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
14. októbra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

416. plenárne zasadanie v dňoch 6. a 7. apríla 2005

2005/C 255/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európske priemyselné oblasti a nové siete založené na vedomostiach“

1

2005/C 255/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Politika cestovného ruchu v rozšírenej EÚ“

14

2005/C 255/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Priority jednotného trhu 2005 – 2010

22

2005/C 255/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie pre Radu, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor – Posilňovanie dôveryhodnosti elektronických trhov medzi podnikmi („business-to-business“) KOM(2004) 479 v konečnom znení

29

2005/C 255/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na 29. zmenu smernice 76/769/EHS Rady z 27. júla 1976 o harmonizácii právnych a správnych predpisov členských štátov pre obmedzenia uvedenia do obehu a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne, resp. poškodzujúce reprodukciu – k/m/r) KOM(2004) 638 v konečnom znení – 2004/0225 (COD)

33

2005/C 255/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá stanovuje predpisy pre nominálne množstvá balených výrobkov, a ktorou sa rušia smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS KOM(2004) 708 v konečnom znení – 2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o implementácii podporného programu pre európsky audiovizuálny sektor (MEDIA 2007) KOM(2004) 470 v konečnom znení – 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Sektor veľkých maloobchodných reťazcov – trendy a dopady na poľnohospodárov a spotrebiteľov

44

2005/C 255/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji financovania pre životné prostredie (LIFE+) KOM(2004) 621 v konečnom znení – 2004/0218 COD

52

2005/C 255/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia o zriadení Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES KOM(2004) 634 v konečnom znení – 2004/0231 (COD)

55

2005/C 255/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 95/2/ES o potravinárskych prísadách, iných než farby a sladidlá, a smernica 94/35/ES o sladidlách na potravinárske účely KOM(2004) 650 v konečnom znení – 2004/0237 COD

59

2005/C 255/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti pri zamedzovaní práce načierno“

61

2005/C 255/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS KOM(2004) 488 v konečnom znení

67

2005/C 255/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Rady a Európskeho parlamentu o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania“KOM(2004) 642 v konečnom znení – 2004/0239 (COD)

72

2005/C 255/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho zoskupenia pre cezhraničnú spoluprácu (EZCS)“KOM(2004) 496 v konečnom znení – 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o všeobecných ustanoveniach pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond“KOM(2004) 492 v konečnom znení – 2004/0163 (AVC)

79

2005/C 255/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond“KOM (2004) 494 v konečnom znení – 2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja KOM(2004) 495 v konečnom znení – 2004/0167 (COD)

91


SK

 

Top