Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 234, 22. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 234

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
22. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

415. plenárne zasadanie v dňoch 9. a 10. marca 2005

2005/C 234/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o podpore družstiev v Európe“KOM(2004) 18 v konečnom znení

1

2005/C 234/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smerníc Európskeho parlamentu a Rady pozmeňujúcich smernicu 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 týkajúcu sa prijatia a vykonávania obchodov úverových inštitúcií a smernicu Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií KOM(2004) 486 v konečnom znení – 2004/0155 a 2004/0159 (COD)

8

2005/C 234/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2000/819/ES o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (MSP) (2001-2005) KOM(2004) 781 v konečnom znení -2004/0167 (COD)

14

2005/C 234/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o licencii riadiaceho letovej prevádzky Spoločenstva KOM (2004) 473 v konečnom znení – 2004/0146 (COD)

17

2005/C 234/5

Stanovisko Odbornej sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrhu nariadenia európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý program ‚Marco Polo’ na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (‚Marco Polo II’)“CKOM(2004) 478 v konečnom znení 2004/0157 (COD)

19

2005/C 234/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1868/94, ktoré ustanovuje systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu KOM(2004) 772 v konečnom znení – 2004/0269 (CNS)

25

2005/C 234/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 999/2001, ktoré určuje pravidlá pre prevenciu, zvládnutie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií KOM(2004) 775 v konečnom znení – 2004/0270 (COD)

26

2005/C 234/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom sociálnom fonde“KOM(2004) 493 v konečnom znení

27

2005/C 234/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EAFRD)“KOM(2004) 490 v konečnom znení – 2004/0161 CNS

32

2005/C 234/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Sociálna dimenzia globalizácie – prínos politiky EÚ k rovnomernému rozdeleniu úžitku globalizácie KOM(2004) 383 v konečnom znení

41

2005/C 234/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o realizácii programu „Mládež v akcii“ na obdobie rokov 2007-2013 KOM (2004) 471 v konečnom znení – 2004/0152 (COD)

46

2005/C 234/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha EIB v partnerstvách medzi verejným a súkromným sektorom (PPP) a ich dopad na problematiku rozvoja“

52

2005/C 234/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Nové členské štáty a všeobecné smernice hospodárskej politiky

60

2005/C 234/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúceho všeobecné pravidlá pre poskytovanie finančných príspevkov Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 2236/95 KOM(2004) 475 v konečnom znení – 2004/0154 (COD)

69


SK

 

Top