Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:231:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 231, 20. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 231

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
20. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Výbor regiónov

 

59. plenárne zasadanie v dňoch 13. a 14. apríla 2005

2005/C 231/1

Stanovisko Výboru regiónov na tému Návrh nariadenia Rady stanovujúceho všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

1

2005/C 231/2

Stanovisko Výboru regiónov na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ERDF)

19

2005/C 231/3

Stanovisko výboru regiónov na tému „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje kohézny fond“

35

2005/C 231/4

Stanovisko Výboru regiónov na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe trhu k prístavným službám a na tému — Biela kniha o revízii nariadenia č. 4056/86, ktorým sa uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže ES v oblasti námornej dopravy

38

2005/C 231/5

Návrh stanoviska Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie pre Európsku Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov: ‚Prvá výročná správa o migrácii a integrácii’“

46

2005/C 231/6

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Štúdia o väzbách medzi legálnou a nelegálnou migráciou“

50

2005/C 231/7

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu týkajúce sa riadeného vstupu osôb potrebujúcich medzinárodnú ochranu do EÚ a zvyšovania ochrannej kapacity oblastí ich pôvodu: zlepšenie prístupu k trvalým riešeniam“

55

2005/C 231/8

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie – Európska politika susedstva – strategický dokument“

58

2005/C 231/9

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zakladá Nástroj predvstupovej pomoci (NPP)“

67

2005/C 231/10

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/88/ES, týkajúca sa určitých aspektov organizácie pracovného času“

69

2005/C 231/11

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh nariadenia Erópskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+)“

72

2005/C 231/12

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh nariadenia Rady o konkrétnych opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie“

75

2005/C 231/13

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: úloha miestnych a regionálnych orgánov pri uplatňovaní Haagskeho programu“

83


SK

 

Top