EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 168, 08. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 168

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
8. júla 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2005/C 168/1

Protidrogová stratégia EÚ (2005 – 2008)

1

 

Komisia

2005/C 168/2

Výmenný kurz eura

19

2005/C 168/3

Oznam používateľom kontrolovaných látok v Európskej únii, ktorých používanie je povolené na základné účely v spoločenstve v roku 2006 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

20

2005/C 168/4

Oznámenie Komisie o finančnej správe (správa o činnosti a finančné výkazy) ESUO v likvidácii k 31. decembru 2004

24

2005/C 168/5

Jednotná aplikácia kombinovanej nomenklatúry (KN) (Zatriedenie tovaru)

25

2005/C 168/6

Oznam pre navrhnutých vývozcov kontrolovaných látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, v Európskej únii v roku 2006, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

27

2005/C 168/7

Oznam pre dovozcov, ktorí navrhujú dovoz kontrolovaných látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, do Európskej únie v roku 2006 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

33

2005/C 168/8

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadosti o výlučné povolenie na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „povolenie Moret-sur-Loing“)  ( 1 )

40

2005/C 168/9

Štátna pomoc — Spojené kráľovstvo — Štátna pomoc č. C 16/2005 (ex N382/2004) — Predpokladaný predaj Tote trustu Racing — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

41

2005/C 168/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3873 — DAIG/Viterra) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

50

2005/C 168/11

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3751 — Novartis/Hexal) ( 1 )

51

2005/C 168/12

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3843 — Macquairie/CDPQ/Yellow Brick Road) ( 1 )

51

2005/C 168/13

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3816 — Apax/Mölnlycke) ( 1 )

52

2005/C 168/14

Stanovisko Komisie z 1. júla 2005 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu vznikajúceho v dôsledku úprav budovy 131X (Pamela) v lokalite 1 spoločnosti Belgoprocess plc v Belgicku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

53


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 168/15

Výzva na predkladanie návrhov na nepriame činnosti RTD v rámci špecifického programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností: „Integrovanie a posilňovanie Európskeho výskumného priestoru“ — Prioritná tematická oblasť „Vedy o živej prírode, genomika a biotechnológia pre zdravie“ — Identifikátory výzvy: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6, FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

54

2005/C 168/16

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ — Prioritná tematická oblasť: „Letectvo a kozmický výskum“, „Trvalo udržateľné energetické systémy“ a „Trvalo udržateľná pozemná doprava“ — Identifikátor výzvy: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN-4

64


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top