EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:164:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 164, 05. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 164

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
5. júla 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Výbor regiónov

 

58. plenárne zasadanie v dňoch 23. a 24. februára 2005

2005/C 164/1

Stanovisko Výboru regiónov na „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Povodňový krízový manažment – opatrenia na predchádzanie, ochranu a zmenšovanie škôd“

1

2005/C 164/2

Stanovisko Výboru regiónov na Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: „Budovanie našej spoločnej budúcnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013“

4

2005/C 164/3

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh nariadenia Rady o podpore rozvoja vidieka Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EAFRD)“

18

2005/C 164/4

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Návrh nariadenia Rady – Európsky fond pre rybné hospodárstvo“

31

2005/C 164/5

Stanovisko Výboru regiónov na:

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde“ a

„Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcemu Program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – PROGRESS“

48

2005/C 164/6

Stanovisko Výboru regiónov na „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Biela kniha o službách verejného záujmu“

53

2005/C 164/7

Stanovisko Výboru regiónov na „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení integrovaného akčného programu v oblasti celoživotného vzdelávania“

59

2005/C 164/8

Stanovisko Výboru regiónov na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kultúra 2007 (2007-2013)

65

2005/C 164/9

Stanovisko Výboru regiónov na „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o realizácii programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007)

76

2005/C 164/10

Stanovisko Výboru regiónov na tému „Dôsledky politiky EÚ o chemikáliách pre mestá a regióny Európy“

78

2005/C 164/11

Stanovisko Výboru regiónov na „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o sociálnej dimenzii globalizácie – príspevok politiky EÚ k rozširovaniu výhod na všetkých“

82

2005/C 164/12

Uznesenie Výboru regiónov k pracovnému programu Európskej komisie a k prioritám Výboru regiónov na rok 2005

87

2005/C 164/13

Uznesenie Výboru regiónov ohľadom obnovenia dynamiky lisabonskej stratégie

91


SK

 

Top