EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:116:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 116, 18. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 116

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
18. mája 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 116/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 116/2

Výmenný kurz eura

2

2005/C 116/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3750 — EQT/Sanitec) ( 1 )

3

2005/C 116/4

Zoznam produkčných oblastí v sektore chmeľu

4

2005/C 116/5

Zoznam uznaných organizácií a zväzov výrobcov v sektore chmeľu

5

2005/C 116/6

Zoznam certifikačných stredísk chmeľu a ich kódové označenie

6

2005/C 116/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3781 — Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV) ( 1 )

10

 

Európska centrálna banka

2005/C 116/8

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 4. mája 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3605/93, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (KOM(2005) 71 v konečnom znení) (CON/2005/11)

11


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 116/9

Výsledky predaja vínneho alkoholu, ktorý je vo vlastníctve verejných agentúr

13

2005/C 116/10

Výzvy na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: „Integrácia a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ — Tematická priorita/doména: Technológie informačnej spoločnosti (IST) — Označenie výzvy: FP6-2005-IST-5

22

2005/C 116/11

Výzva na predloženie návrhov SUB 01-2005

26

2005/C 116/12

Výzva na predloženie návrhov SUB 02-2005

27


 

Korigendum

2005/C 116/13

Korigendum k výzve na podávanie návrhov na nepriame akcie RTD v rámci špecifického programu pre výskum, technologický vývoj a demonštráciu: Štruktúrovanie Európskeho výskumného priestoru ( Ú. v. EÚ C 309, 15.12.2004 )

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top