EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:050:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 50, 26. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 50

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
26. februára 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 050/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 050/2

Dokumenty COM iné ako návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

2

2005/C 050/3

Doplňujúce oznámenie o oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3637 — Total/Sasol/JV) ( 1 )

3

2005/C 050/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3744 — ALCOA/AFL) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

4

2005/C 050/5

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3682 — INTEK/GIM) ( 1 )

5

 

Európska centrálna banka

2005/C 050/6

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 11. februára 2005 — Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2005/3)

6

 

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

2005/C 050/7

Rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na finančný rok 2005

7

 

Európsky ombudsman

2005/C 050/8

Osobitná správa pre Európsky parlament podľa čl. 3 ods. 7 Štatútu Európskeho ombudsmana

9


 

II   Návrhy právnych aktov

 

Komisia

2005/C 050/9

Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

10


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 050/10

Rámcový program súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach — Výzva na predkladanie návrhov na osobitné spolufinancované projekty 2005

11


 

2005/C 050/11

Oznam

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top