EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:025E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 25, 01. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 25E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
1. februára 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2005/C 025E/1

Spoločná pozícia (ES) č. 1/2005 z 19. júla 2004 prijatá Radou v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s ohľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS

1

2005/C 025E/2

Spoločná pozícia (ES) č. 2/2005 z 24. septembra 2004 prijatá Radou v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s ohľadom na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe

19

2005/C 025E/3

Spoločná pozícia (ES) č. 3/2005 zo 7. októbra 2004 prijatá Radou v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s ohľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

29

2005/C 025E/4

Spoločná pozícia (ES) č. 4/2005 z 21. októbra 2004 prijatá Radou v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s ohľadom na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry pre roky 2005 až 2019

41

2005/C 025E/5

Spoločná pozícia (ES) č. 5/2005 z 12. novembra 2004 prijatá Radou s v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ohľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn

44


SK

 

Top