EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:129:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 129, 3. mája 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 129

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
3. mája 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/692 zo 16. februára 2022, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/693 z 27. apríla 2022 o dočasnom pozastavení oslobodenia od vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov Vanuatu

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/694 z 2. mája 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/403, pokiaľ ide o nové závažné porušenia predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/695 z 2. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokiaľ ide o spoločný vzorec na výpočet hodnoty rizikovosti dopravných podnikov

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/696 z 29. apríla 2022, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Írsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2022) 2596]

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top