EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:437:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 437, 28. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 437

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
28. decembra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2221 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva (REACT-EU)

30

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2222 z 23. decembra 2020 o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctvom pevného spojenia cez Lamanšský prieliv ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom

49

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2224 z 23. decembra 2020 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia ustanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( 1 )

74

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2225 z 23. decembra 2020 o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti po skončení prechodného obdobia stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( 1 )

86

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2226 z 23. decembra 2020 o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na skončenie prechodného obdobia stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( 1 )

97

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2227 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

102

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2228 z 23. decembra 2020 o Európskom roku železníc (2021)

108

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2229 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ( 1 )

116

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2230 z 18. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

120

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2231 z 18. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

135

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2232 z 22. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia, ktorým sa vyhotovuje zoznam 25 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu člena rozhodcovského súdu podľa dohody, a rezervný zoznam osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať za Úniu funkciu člena rozhodcovského súdu podľa dohody

182

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2233 z 23. decembra 2020 o viazaní finančných prostriedkov pochádzajúcich zo spätných tokov v rámci investičného nástroja AKT z operácií v rámci 9., 10. a 11. Európskeho rozvojového fondu

188

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top