EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:426:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 426, 17. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 426

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
17. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2114 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na výber poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2115 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na prevádzkové licencie ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2116 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia monohydrátu monohydrochloridu L-histidínu produkovaného Escherichia coli ATCC 9637 ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososovité, o rozšírení jeho používania na iné ryby a o zrušení nariadenia (ES) č. 244/2007 ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2117 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia selenometionínu produkovaného mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 s novým názvom „kvasnice Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 obohatené selénom“ ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 900/2009 ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2118 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 514/2010 ( 1 )

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2119 zo 16. decembra 2020 o obnovení povolenia prípravku z kyseliny citrónovej, kyseliny sorbovej, tymolu a vanilínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy ošípaných (odstavených), kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku, všetky menej významné druhy vtákov vo výkrme a všetky menej významné druhy vtákov chované na znášku a o zrušení nariadení (EÚ) č. 1117/2010 a (EÚ) č. 849/2012 (držiteľ povolenia Vetagro SpA) ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2120 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1964, pokiaľ ide o povolenie prípravku z montmorillonit-illitu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2121 zo 16. decembra 2020 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Komagataella phaffii DSM 32854 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny, okrasné vtáky, prasiatka, ošípané vo výkrme, prasnice a menej významné druhy ošípaných vo výkrme alebo na reprodukciu (držiteľ povolenia: Huvepharma EOOD) ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2122 zo 16. decembra 2020, ktorým sa na rok 2021 udeľuje neobmedzený bezcolný prístup do Únie určitému tovaru s pôvodom v Nórsku, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2123 z 11. novembra 2020, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Dánskemu kráľovstvu udeľuje výnimka pre kombinované sieťové riešenie (tzv. combined grid solution) Kriegers Flak v súlade s článkom 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 [oznámené pod číslom C(2020) 7948]  ( 1 )

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2124 z 9. decembra 2020, ktorým sa neudeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Contec Hydrogen Peroxide“ [oznámené pod číslom C(2020) 8394]

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2125 zo 16. decembra 2020, ktorým sa uznáva vláda Nunavutu ako orgán oprávnený na vydávanie osvedčení potvrdzujúcich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh Únie

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2126 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2021 až 2030 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 ( 1 )

58

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2127 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2128 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 9356]  ( 1 )

68

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1336/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011 )

97

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2423 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ( Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015 )

98

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii (kodifikované znenie) ( Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009 )

99

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top