EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:204:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 204, 2. augusta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 204

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
2. augusta 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/1292 z 31. júla 2019, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1293 z 29. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o zoznam území a tretích krajín uvedený v prílohe II a vzor veterinárneho osvedčenia pre psy, mačky a fretky uvedený v prílohe IV ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1294 z 1. augusta 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie betaínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1295 z 1. augusta 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1469, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1296 z 31. júla 2019, na podporu posilnenia biologickej ochrany a bezpečnosti na Ukrajine v súlade s vykonávaním rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 (2004) o nešírení zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

29

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1297 z 31. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/2382, ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)

36

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1298 z 31. júla2019 na podporu dialógu a spolupráce medzi Afrikou, Čínou a Európou v oblasti predchádzania odkláňaniu zbraní a munície v Afrike

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1299 z 31. júla 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1300 z 26. júla 2019 o umiestňovaní geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia FLO-40685-2) na trh [oznámené pod číslom C(2019) 5496]  ( 1 )

46

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1301 z 26. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia umiestniť na trh krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 [oznámené pod číslom C(2019) 5499]  ( 1 )

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1302 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5501]  ( 1 )

54

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1303 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5493]  ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1304 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 4114 (DP-ØØ4114-3), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5491]  ( 1 )

65

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1305 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5502]  ( 1 )

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1306 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5503]  ( 1 )

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1307 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5481]  ( 1 )

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1308 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87411 (MON-87411-9), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5487]  ( 1 )

85

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1309 z 26. júla 2019, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2019) 5489]  ( 1 )

90

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1310 z 31. júla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany a rescEU [oznámené pod číslom C(2019) 5614]  ( 1 )

94

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1311 z 22. júla 2019 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/21)

100

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1312 z 22. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/22)

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top