EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 320, 17. decembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. decembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1990 z 11. decembra 2018, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Rady (EÚ) 2016/1104, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1991 z 13. decembra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie bobuľových plodov Lonicera caerulea L. na trh ako tradičnej potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1992 zo 14. decembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1191/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie údajov v zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 v súvislosti s fluorovanými uhľovodíkmi uvádzanými na trh v Spojenom kráľovstve a Únii pozostávajúcej z 27 členských štátov

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1993 z 11. decembra 2018 o dojednaniach EÚ o integrovanej politickej reakcii na krízu

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1994 z 11. decembra 2018, ktorým sa Chorvátsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1995 z 13. decembra 2018, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u divo žijúcich ošípaných v určitých oblastiach Rumunska [oznámené pod číslom C(2018) 8448]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1996 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií dotknutým osobám a obmedzenia niektorých ich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely prešetrovaní na ochranu obchodu a prešetrovaní v oblasti obchodnej politiky

40

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 99 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní svetelných zdrojov s plynovou výbojkou používaných v schválených svietidlách motorových vozidiel [2018/1997]

45

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 128 — Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní zdrojov svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) používaných v schválených svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [2018/1998]

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top