EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:111:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 111, 2. mája 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
2. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, na jednej strane, a Filipínskou republikou, na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/666 z 27. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/312/EÚ, pokiaľ ide o obdobie platnosti ekologických kritérií udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom [oznámené pod číslom C(2018) 2479]  (1 )

2

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/667 z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12)

3

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2018 z 20. apríla 2018, ktorým sa menia tabuľky III a IV protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 v znení zmien [2018/668]

7

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém ( Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018 )

10

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top