EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 135, 24. mája 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
24. mája 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/880 z 23. mája 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 stanovujú pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí stanoveného pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine na inú potravinu získanú z rovnakého druhu a pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí stanoveného pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch na iné druhy ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1151/2010 ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/882 z 23. mája 2017 o výnimkách z pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1 k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, ktoré sa uplatňujú v rámci kvóty pre určité výrobky z Namíbie

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/883 z 11. mája 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 12 02 01)

18

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/884 z 22. mája 2017, ktorým sa vymenúva členka Výboru regiónov navrhnutá Švédskym kráľovstvom

21

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/885 z 22. mája 2017, ktorým sa vymenúva náhradníčka Výboru regiónov navrhnutá Spolkovou republikou Nemecko

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/886 z 22. mája 2017, ktorým sa vymenúvajú traja členovia a šiesti náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Českou republikou

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/887 z 22. mája 2017 o opatreniach na prevenciu pred zavlečením vírusu slintačky a krívačky z Tuniska do Únie a o zmene vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/675 [oznámené pod číslom C(2017) 3221]  ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/888 z 22. mája 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradný status talianskeho regiónu Umbria bez výskytu tuberkulózy a úradný status Poľska bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/558/ES, pokiaľ ide o status Nemecka bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy a ktorým sa mení rozhodnutie 2008/185/ES, pokiaľ ide o štatút určitých regiónov Poľska bez výskytu Aujeszkého choroby a schválenie programov na eradikáciu Aujeszkého choroby v prípade talianskeho regiónu Benátsko [oznámené pod číslom C(2017) 3239]  ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/889 z 23. mája 2017, ktorým sa Komorský zväz označuje za nespolupracujúcu tretiu krajinu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top