EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:282:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 282, 19. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 282

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
19. októbra 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie

1

 

 

Parížska dohoda

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1842 zo 14. októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o elektronický certifikát o inšpekcii dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o určité iné prvky, a nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o požiadavky na uchované alebo spracované produkty ekologickej výroby a o prenos informácií ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1843 z 18. októbra 2016 o prechodných opatreniach na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o akreditáciu úradných laboratórií, ktoré vykonávajú úradnú kontrolu na Trichinellu  ( 1 )

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1844 z 18. októbra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1845 z 18. októbra 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o pomoc na zníženie výroby mlieka podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1612

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1846 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN), ktoré zaviedlo Maďarsko v súvislosti vo zdravotným príspevkom podnikov tabakového priemyslu [oznámené pod číslom C(2016) 4049]  ( 1 )

43

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1847 zo 4. júla 2016 o štátnej pomoci SA.41612 – 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] poskytnutej Holandskom v prospech profesionálneho futbalového klubu MVV v Maastrichte [oznámené pod číslom C(2016) 4053]  ( 1 )

53

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1848 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) vykonanom Maďarskom v súvislosti so zmenou poplatku za inšpekciu potravinového reťazca v Maďarsku prijatou v roku 2014 [oznámené pod číslom C(2016) 4056]  ( 1 )

63

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1849 zo 4. júla 2016 o opatrení SA.41613 – 2015/C [ex SA.33584 – 2013/C (ex 2011/NN)], ktoré vykonalo Holandsko vo vzťahu k profesionálnemu futbalovému klubu PSV v Eindhovene [oznámené pod číslom C(2016) 4093]  ( 1 )

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top