EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:190:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 190, 15. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 190

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
15. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1151 z 12. júla 2016, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Lotyšska zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F, v grónskych vodách zón V a XIV a v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov

72

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1152 z 12. júla 2016, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Nemecka zakazuje lov sebastesov v grónskych vodách oblasti NAFO 1F, v grónskych vodách zón V a XIV a v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov

74

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1153 zo 14. júla 2016, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016

76

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1154 zo 14. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

78

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1155 zo 14. júla 2016 o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, zabezpečovania kvality a prešetrovania a sankcií vzťahujúcich sa na audítorov a audítorské subjekty Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES [oznámené pod číslom C(2016) 4363]  ( 1 )

80

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1156 zo 14. júla 2016 o primeranosti príslušných orgánov Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES [oznámené pod číslom C(2016) 4364]  ( 1 )

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top