EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:336:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 336, 23. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
23. decembra 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2437 zo 14. decembra 2015 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného

27

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2438 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách

29

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2439 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

36

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2440 z 22. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2441 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27 ( 1 )

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2442 z 22. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

54

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2443 z 11. decembra 2015 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o hlavu V uvedenej dohody o pridružení

56

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2444 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na predkladanie národných programov eradikácie, kontroly a sledovania chorôb zvierat a zoonóz členskými štátmi na účely financovania Úniou a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/425/ES [oznámené pod číslom C(2015) 9192]  ( 1 )

59

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Moldavskou republikou č. 1/2015 z 18. decembra 2015 o uplatňovaní hlavy V Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej na celom území Moldavskej republiky [2015/2445]

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top