EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:289:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 289, 5. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 289

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
5. novembra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1978 z 28. augusta 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o modality uplatňovania článku 8 uvedeného v prílohe VI k uvedenému nariadeniu

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1979 z 28. augusta 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1980 zo 4. novembra 2015, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1981 zo 4. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje formaldehyd uvoľnený z N,N-metyléndimorfolínu ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 6 a 13 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1982 zo 4. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje hexaflumurón ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1983 zo 4. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1984 z 3. novembra 2015, ktorým sa vymedzujú okolnosti, formáty a postupy oznamovania podľa článku 9 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu [oznámené pod číslom C(2015) 7369]  ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1985 zo 4. novembra 2015 podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o antivírusovej papierovej vreckovke impregnovanej kyselinou citrónovou ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top