EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 260, 7. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 260

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
7. októbra 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1785 z 5. októbra 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1786 zo 6. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1788 z 1. októbra 2015 o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

18

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1789 z 1. októbra 2015 o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovaným zmenám prílohy II (Technické nariadenia, normy, testovanie a certifikácia) a prílohy XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP (Smernica o kvalite palív)

20

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1790 z 1. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020

23

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1791 z 5. októbra 2015, ktorým sa vymenúva taliansky náhradník Výboru regiónov

27

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1792 z 5. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú piati španielski členovia a piati španielski náhradníci Výboru regiónov

28

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1793 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie pri budovaní regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1014/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu ( Ú. v. EÚ L 283, 27.9.2014 )

31

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top