EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:207:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 207, 4. augusta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
4. augusta 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1339 z 13. júla 2015 o uzavretí dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení z neho vyplývajúcich záväzkov v mene Európskej únie

1

 

 

Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu

6

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1340 z 13. júla 2015 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie

15

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

17

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1341 z 12. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

32

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1342 z 22. apríla 2015, ktorým sa mení metodika klasifikácie produktov podľa činností uvedenej v prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 ( 1 )

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1343 z 3. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1344 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.18857 (2012/C, ex 2011/NN) – Údajná pomoc letisku Västerås a spoločnosti Ryanair Ltd [oznámené pod číslom C(2014) 6832]  ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1345 z 31. júla 2015 o uverejnení odkazov na normy, ktoré sa týkajú šnúr a sťahovacích šnúr na detskom oblečení, prenosných tašiek a stojanov, bezpečnostných zábran a zariadení na prebaľovanie v domácnosti, v Úradnom vestníku Európskej únie, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

73

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami ( Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014 )

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top