EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:370:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 370, 30. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 370

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
30. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/953/EU

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

1

 

 

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2014 o schválení uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarskej konfederácie na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy, Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

19

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1392/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori

21

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1393/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v severozápadných vodách

25

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách

31

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori

35

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1396/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov v Baltskom mori

40

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/955/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top